Windows szerverek licencelés virtuális környezetben – bevezető

Azt gondolom, hogy körül kell járnom egy olyan témát, amelyet az informatikusok egyszerre látnak túl bonyolultnak, kezelnek túl egyszerűen, de leginkább nem értik. A minap hallottam egy interjút egy ügyvéddel, aki elmesélte, hogy a jogi egyetemen az első évet kellett komolyan végigtanulnia, attól kezdve már leginkább a logikus gondolkodásra támaszkodhatott. Nos, a licencelés nem más, mint jogi kitételek halmaza, és én éppígy látom a helyzetet, mint az a jogász a saját szakmáját: meg kell ismerni az alapfogalmakat (esetünkben nem sok ilyen van), meg kell érteni az alap gondolatokat, a többi kikerekedik magától. A cikkek végén majd csak kérjétek rajtam számon ezt a kijelentést!

Elöljáróban még valami: amit itt leírok, az értelmezés. Semmiképpen nem minősül semmilyen formában jogi nyilatkozatnak, vagy hivatkozási alapnak. Az két, jogi szempontból is érvényes dokumentum a végfelhasználói licenc-szerződés (EULA) és a Microsoft Licensing Termékhasználati Jogosítvány (PUR)

Kezdjük akkor a legfontosabb fogalmakkal. Idézem a hivatalos szöveket és megjegyzésekkel látom el.

Kiszogáló: A kiszolgáló egy fizikai hardverrendszer, amely kiszolgálószoftver futtatására alkalmas. Egy hardverpartíció vagy blade külön fizikai hardverrendszernek, tehát külön kiszolgálónak minősül. Ez egy egyszerű dolog. Ez az a bizonyos szerver hardver, amive annyit dolgoznunk. Bevallom, én hardveres partícionálást ritkán láttam használni, de kétségtelen, hogy létező technológia, ezért megemlíti a definíció.
Példány: A szoftver példánya a szoftvert alkotó fájlok együttese, amelyeket végrehajtható formában tárolnak, és készen állnak a futtatásra. A példány létrehozása a szoftver telepítésével vagy meglévő példány többszörözésével történik. Vagyis esetünkben a példány egy telepített Windows szerver operációs rendszer.
Példány futtatása: Egy szoftver példányát úgy futtatja, hogy betölti a memóriába, és végrehajtja annak egy vagy több utasítását. Ennek megtörténte után a példány futó példánynak minősül (akár folytatódik az utasításainak végrehajtása, akár nem), amíg azt a memóriából el nem távolítják.
OK. Meghatároztuk, hogy egy operációs rendszer fut-e. A save-state állapotban lévő gép fut? Válasz: nem fut, mert nincs betöltve a memóriába. Ezt azért fontos tisztázni, mert később majd látni fogjuk, hogy csak a futó példányok után kell a licenceket számolni.
Operációs rendszerkörnyezet (Operating System Environment, angolul rövidítve OSE): Az „operációs rendszerkörnyezet” az operációs rendszer egy példánya, amelybe beleértendők a rajta való futtatásra konfigurált alkalmazások is.
Kétféle típusú operációs rendszerkörnyezet létezik: fizikai és virtuális. A fizikai operációs rendszerkörnyezet (physical operating system environment, POSE) közvetlenül egy fizikai hardverrendszeren fut.
A virtuális operációs rendszerkörnyezet (virtual operating system environment, VOSE) egy virtuális (vagy egyéb módon emulált) hardverrendszeren való futtatásra konfigurált.
Az OSE, POSE, VOSE később még többször is előfordul, ezért érdemes megjegyezni ezt a definíciót. egy OSE azzal több, mint “példány”, hogy van, vagy lehet rajta alkalmazás. Vagyis informatikai nyelven ez a rendszerbe beállított gépünk, legyen az fizikai vagy virtuális.
Licenc: egy szoftver felhasználási feltételeit szabályozó dokumentum. Ez triviális.
Licenc hozzárendelés: A licenc-hozzárendelés egyszerűen az adott licenc egy eszközhöz vagy felhasználóhoz rendelését jelenti.
Ez egy nagyon fontos fogalom. A licenc, ugye, felhasználási feltételeket rögzítő dokumentum. A felhasználás egyik legfontosabb módja a futtatás. Ahhoz, hogy a szoftver egy vagy több példányát futtassam egy operációs rendszer környezetben, az kell, hogy a szoftver-hez tartozó licencet hozzárendeljem egy kiszolgálóhoz.

imageItt álljunk meg egy pillanatra. A “licenc hozzárendelése” fogalom felhasználja mindazon definíciókat, amelyeket korábban leírtunk. Szép ábrán is be lehet mutatni. A legfontosabb az, hogy lássuk, miből lehet több példány az ábrán: licenc-ből lehet több példány, vagyis egy szerverhez több licencet is rendelhetünk. Fordítva viszont nem igaz: egy licencet nem rendelhetünk egyszerre több géphez. (Mellesleg jegyezzük meg, hogy egy licencet nem lehet egyszerre több felhasználóhoz sem rendelni. A cikkekben a hozzárendelést mindig gépekre végezzük el és sohasem felhasználókra, Ez azért van, mert a Windows szerver operációs rendszerek a Microsoft által felállított kliencféle licenc modellből a kiszolgáló + CAL, vagy processzor + CAL modell-t követik, vagyis sohasem kötődnek felhasználóhoz, ami a szoftver jellege folytán érthető is.)

Az, hogy egy licencet nem rendelhetünk több gépre, az teljesen logikusnak tűnik. Nagyon magyaráznivaló sincs rajta. Ámde amikor arról van szó, hogy van egy Windows Enterprise licencünk, (amely, ugye, négy virtuális példány futtatását engedélyezi) máris jön az első hiba, vagyis, gondolkodás nélkül futtatják az egyik gépet egy egyik kiszolgálón, a másik gépet meg a másik kiszolgálón. De nagyon előreszaladtam, maradt még egy tisztázni való fogalom.

Fizikai és virtuális processzorok

clip_image003A fizikai processzor egy fizikai hardverrendszerben található processzor. A fizikai operációs rendszerkörnyezetek fizikai processzorokat használnak. A virtuális processzor egy virtuális (vagy egyéb módon emulált) hardverrendszerben található processzor. A virtuális operációs rendszerkörnyezetek virtuális processzorokat használnak. A licencelés szempontjából egy virtuális processzor ugyanannyi szállal és rendszermaggal rendelkezik, mint amennyivel az egyes fizikai processzorok az alapul szolgáló fizikai hardverrendszerben.

Idáig a definíció. Persze processzort többféle módon lehet meghatározni, a licenc írója a felhasználási feltételek szemszögéből írta le a fogalmat. A legfontosabb itt az, hogy processzorokról és nem processzor magokról beszélünk. A Microsoft (egyetlen kivételtől eltekintve) kizárólag fizikai processzorokat számol a licencek meghatározásakor, nem pedig processzor magokat.

Innen folytatjuk.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: